Menu:

Historie francouzského vína

Historie vína ve Francii

První zmínky o francouzském víně jsou ze šestého století před naším letopočtem, kdy jižní Francii obsadili řečtí osadníci. Pěstování vinné révy se rozšířilo nejvíc po založení Marseille. Římané nejdříve povolovali výrobu vína v jižních oblastech. Sv. Martin z Tours (316-397) aktivně šířil nejen křesťanství, ale také pěstování vine révy.

V průběhu středověku to byly mnišské řády, které spravovali vinice a dohlíželi na výrobu vina. Kláštery měly dostatek zdrojů a podpory, aby mohly zajistit stálý přísun vína nejen pro potřeby církve (použití vína během mše), ale take jako velmi dobrý zdroj příjmů.

Během francouzské revoluce v 18. století byly vinice a vinařství zkonfiskovány.

Počátek francouzského novodobého vinařství byl těžce poznamenán plísní a phylloxerou, která se rozšířila po francouzských vinicích. Brzy po této katastrofě následovaly dvě světové války a mezi nimi hospodářská krize. Nejvíce tím utrpěly tradiční francouzské “značky” jako Bordeaux a Champagne.

V roce 1935 byl založen system apelací, Appelation d'Origine Controlée, jehož cílem bylo chránit francouzské vinaře před zahraniční konkurencí. Rozsáhlé investice, ekonomický rozmach po 2. světové válce a nové generace nadšených vinařů stojí za obrovským úspěchem francouzského vína v druhé půlce dvacátého století.

Použité zdroje: wikipedia.org

Překlady cizojazyčných textů zajišťuje www.e-translate.cz

Provozujete hotel, restauraci či závodní jídelnu? Poptávejte vybavení od kvalitních prodejců z oblasti gastronomie (gastro).