Menu:

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc vděčí svojí existenci Řekům a Etruskům, kteří přinesli první sazenice révy v 6. století před naším letopočtem. Římané pokračovali s pěstováním vinné révy a dále rozšířovali vinice.

Vína z Languedoc se začala vyvážet do Řecka, Turecka a Egyptu díky skvělé obchodní organizaci Římanů. Archeologové našli velké množství amfor pocházejících z Beziers i v samotné Itálii.

Do doby před naším letopočtem se datuje i vznik označení vína "Narbonnaise".

V následujících letech vinice utrpěly ztráty kvůli sporům a vzájemným půtkám o ně mezi Vizigoty, Franky a Araby. V 8. století začíná nová etapa rozvoje vinařství v tomto regionu. Novými majiteli vinic se stávají kláštery a opatství, které viděly ve víně zdroj moci a peněz. Kláštery jakožto střediska vzdělanosti ve středověkém světě sbíraly veškeré vědomosti o pěstování a výrobě vína.

V 8. až 15. století musela tato oblast ale čelit i hrozbám. Jednou z nich bylo bezersporu šíření islámu ve Středozemí. Toto náboženství nepřálo konzumaci a výrobě alkoholických nápojů.

Po roce 1432 se podařilo Jacques Courovi obnovit obchod mezi středozemními vinařstvími a Egyptem. Z Langedocu odcházelo víno a další zboží, které bylo v Alexandrii vyměněno za koření, byliny a zlato. V roce 1681 byl otevřený kanál Canal du Midi, kterým Pierre-Paul Riquet spojil středozemní pobřeží a atlantickým pobřežím.

Prvním pokusem o regulaci vinařství byl královský dekret z 27. září 1729, který vymezoval pravidla pro výrobu vína a jiných alkoholických nápojů.

Katastrofa v podobě révokazu zasáhla i Languedoc, ale "jen" zpomalila vývoj vinařství. Prioritou se díky Paulovi Coste Floretovi začala stávat kvalita.

Nejznámější vinařství

Použité zdroje: Tom Forrest - TheComplete Wine Course, wikipedia.org, snooth.com, thewinedoctor.com

Odkazy

Oficiální stránky AOC Coteaux du Languedoc

Překlady cizojazyčných textů zajišťuje www.e-translate.cz