Menu:

Les Grands Crus podle klasifikace z roku 1855

Bordeauxská klasifikace vín z roku 1855 je seznam nejlepších červených vín z oblasti Bordeaux, která byla sestavená na pokyn Napoleona III. Pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1855. Klasifikace byla sestavena na základě mnoha let pečlivých analýz a porovnávání výsledků jednotlivých ročníků asi šedesátky médockých vinařství.

Všechna červená vína, kterým se dostalo té cti být na tomto seznamu, pocházela z oblasti Medoc. Jedinou vyjímkou bylo vinařství Chateau Haut-Brion, které je v Graves. Bílá vína, která v 19. století nebyla tolik oblíbená, zastupovala pouze sladká vína z Sauternes a Barsac a byla rozdělena do dvou tříd.

Od roku 1855 byly v klasifikaci provedeny pouze dvě velké změny: v roce 1856 bylo do 5. třídy zařazeno vinařství Chateau Cantemerle a v roce 1973 bylo do první třídy přeřazeno vinařství Chateau Mouton Rothschild. Dalšími méně významnými změnami bylo vypuštění Chateau Dubignon ze seznamu kvůli jeho pohlcení větším Chateau Malescot St. Exupéry, v roce 1938 pak zmizelo Chateau Desmirail, které se vrátilo zpět po jeho obnovení v roce 1981 nebo změny u Chateau Leoville, které bylo rozděleno do tří vinařství: Leoville-Barton, Leoville-Las Cazes a Leoville-Poyferre.

Klasifikace z roku 1855

Sauternes a Barsac

Překlady cizojazyčných textů zajišťuje www.e-translate.cz